kontakt brammet

44-100 Gliwice,

ul. Wrocławska 11

Biuro: +48 32 270 75 75

Beata: +48 509 070 780

Mariusz: +48 509 070 760

gliwice@brammet.info

Wrocławska 11, 44-100 Gliwice, Polska

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez firmę BRAMMET s.c.
Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BRAMMET S.C.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, przedstawienia oferty, świadczenia usługi, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich oraz realizacji obowiązków nałożonych na administratora przepisami prawa ( art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO)
3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa jako klientów/kontrahentów oraz potencjalnych klientów jak i ze źródeł ogólnodostępnych i są przetwarzane przez okres wykonania umowy i okres archiwizacji wymagany przepisami prawa.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

2 + 9 =